Aiemmassa artikkelissani  ”Performancen perusteet: Mikä on pienin muutos, jonka olet valmis tekemään?” summattiin fyysisen hyvinvoinnin (liikkuminen, ravitsemus ja nukkuminen) perusteita.  Tämä artikkeli aloittaa sarjan, joka keskittyy erityisesti pelaajien psyykkiseen hyvinvointiin sekä niihin liittyviin haasteisiin. Co-writerinani toimii Matias Vallisto, sosionomi, valmentaja ja työnohjaaja Saristo Oy:sta.

Peltosen & Tossavaisen mukaan psyykkiset taidot, kuten itseluottamus, keskittyminen ja motivaatio ovat ominaisuuksia, joita yksilöiltä odotetaan enemmän kuin koskaan ennen (Peltonen, A. & Tossavainen, A. 2020, 14). Samat taidot korostuvat kokemusteni ja eri tutkimusten mukaan myös pelaamisessa ja muussakin urheilussa.

Valmennusten alussa pyrin aina kartoittamaan valmennettavan koko elämän eri osa-alueita, jotta pääsemme käsiksi niihin seikkoihin, joita työstämällä saadaan helpoimmin kohennettua suorituskykyä. Ihminen saattaa kokea stressiä elämän jollakin osa-alueella ja se heijastuu toisella alueella.

Vietä hetki seuraavan kuvan parissa.
Pohdi miten hyvinvoinnin eri osa-alueet toteutuvat omassa elämässäsi.


Kaikki edellä mainitut seikat vaikuttavat  suorituskykyysi. Jos ne eivät ole tasapainossa, sinulta vaaditaan pelaajana valtavasti enemmän psyykkisiä taitoja käsitellä kaikkea. Carol Ryffin mukaan (1989) psykologiseen hyvinvointiimme liittyvät:

 1. itsen hyväksyminen
 2. positiivinen suhtautuminen toisiin ihmisiin
 3. autonomia
 4. kyvykkyys
 5. henkilökohtainen kasvu
 6. merkityksellisyys (Arajärvi, P. 2020, 78)


Pohdittavaksi:

 • Kuinka kuvailet itseäsi tällä hetkellä fyysisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja taidollisesti?
 • Millä elämän osa-alueilla sinulla on kehitettävää?
 • Miten asia vaikuttaa suorituskykyysi?
 • Mitä voit itse tehdä asialle, jotta pääset rapsun verran paremmalle tasolle?
 • Millaista tukea tarvitset saavuttaaksesi riittävän suorityskyvyn?
 • Mitä muuta tarvitset osaksi harjoittelua kuin pelaamista?
 • Miten rakennat elämäsi kokonaisuutena, jotta se tukee terveellä tavalla harjoitteluasi?

Seuraavassa jutussa käsittelemme ylirasitustilaa, johon vaikuttaa koko muu elämäsi kuten esim. stressi, väsymys, huonot yöunet, heikko ravitsemus, ongelmat sosiaalisissa suhteissa ja isot elämän muutokset.

Pidä huolta itsestäsi ja tee se pienin mahdollinen hyvinvointiasi tukeva teko jo tänään.

LÄHTEET:
Arajärvi, P. & Thesleff, P. 2020. Suorituskyvyn psykologia. VK-Kustannus.
Peltonen, A. & Tossavainen, A. 2020. Psyykkinen valmennus. Fitra.