Suomen Elektronisen Urheilun Liitto SEUL ry on ollut viimeisen viikon aikana melkoisen ryöpytyksen keskellä. Liitto on saanut osakseen kovaa arvostelua niin yhteistyösopimuksien, resurssien käytön kuin maajoukkuevalintojenkin osalta. Keskustelua on käyty ensisijaisesti liiton omalla Discord-kanavalla, josta pyysin joiltain osallistujilta kommentteja viikon aikana esiintyneisiin aiheisiin.

Tätä artikkelia varten haastateltiin sekä SEULin edustajaa, että useita Suomen e-urheiluskenen merkittäviä toimijoita. Haastateltavat olivat:

  • JKA: Joonas Kapiainen, SEUL ry:n puheenjohtaja
  • wabbit: Teemu Hiilinen, e-urheiluselostaja, toimittaja
  • Procyon: Petri Hämälä, ENCEn toimitusjohtaja, Peliliigan perustaja.
  • lurppis: Tomi Kovanen, suomalainen Counter Strike -veteraani, ENCEn partneri ja e-urheilun alan toimija

Myös Miisa ”Naiades” Nuorgamilta pyydettiin kommentteja, mutta hän kieltäytyi kommentoinnissa, haluten Joonas Kapiaisen edustavan SEULin näkökulmaa. HAVUn toimitusjohtaja, Lasse ”Klashy” Salminen, halusi myös jättää aiheet kommentoimatta.

 

Telian yhteistyösopimus

Viikon näkyvin puheenaihe on ollut SEULin solmima yhteistyösopimus Telian kanssa. Keskustelussa liittoa kritisoivat osapuolet ovat huolissaan siitä, että SEULin tekemä sopimus on saattanut olla liian halpa markkinoihin verrattuna. Liian halpa sopimushinta voi olla vahingollinen tekijä organisaatioille, joilla on ollut, tai tulee olemaan, neuvottelut sponsori-, tai yhteistyösopimuksista Telian kanssa.

Toinen suuri kritiikki liiton toiminnasta on ollut haluttomuus välittää yhteistyösopimusneuvotteluja suoraan peliorganisaatioille, kuten HAVUlle. Kriittiset osapuolet näkevät tilanteen siten, että suoraan organisaatioiden kanssa tehtävät yhteistyösopimukset ovat loppujen lopuksi itse pelaajille hyödyllisimpiä, ja että niillä varmistettaisiin alan huippujen jääminen suomalaisiin joukkueisiin.

 

Kauppasummaa miettimättä, koetko että sopimus olisi ollut parempi tehdä suoraan organisaation kanssa kuin liiton?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Liitto tekee maajoukkuesopimukset suoraan pelaajien kanssa ja sen velvollisuus on huolehtia pelaajista maajoukkuetoiminnan aikana. Sopimuksen arvo ja ehdot ovat olleet liittohallitukselle riittävät ajanjaksoon joka maajoukkuetoiminnan osalta on vielä tällä hetkellä lyhyt.

Liiton on kuitenkin otettava kritiikki vastaan ja pohdittava nykyisen hallituksen vaihtuessa, onko se oikea taho tekemään jatkossa kaupallista yhteistyötä ja missä määrin se voi yhteistyötä tehdä pyrkiäkseen välttämään kaupallista kilpailuasetelmaa jäsentensä ja muiden kentän toimijoiden kanssa.”

Teemu ”wabbit” Hiilinen:

”Jos kauppasumma olisi ollut oikean suuntainen, niin siitä olisi todennäköisesti jäänyt rahaa skeneen. Nyt eri aktiivien viitteiden mukaan tuo sopimus polkumyytiin ja siitä on haittaa skenelle yleisesti. Huolestuttavinta on se, että liitto ei koe tehneensä virhettä.”

Petri ”Procyon” Hämälä:

”Liittotason sopimuksien tulee olla pitkäkestoisia ja tukea lajin kehitystä tuoden niitä aspekteja esiin, joita liiton jäsenet eivät tuota ja tarjoa.
Mahdolliset yhteistyökumppanuuksien velvoitteet tulisi esittää ennen karsintaturnauksia, jotta sekä pelaajat että organisaatiot tietävät mihin sitoutuvat. Nyt Suomen CS:GO maajoukkueena toimii kisoissa valmis, organisaatiota (HAVU) edustava joukkue, olisi yhteistyökumppanuudet tullut hyväksyttää heillä, jotta mahdollisia konfliktitilanteita ei pääsisi syntymään. 
Tämän lisäksi Hämälä huomauttaa, että SEUL ei liittokokouksen päätöksen mukaan saa tehdä yhteistyösopimusta, joka kilpailee organisaation toiminnan kanssa, eli tässä yhteydessä HAVUn.

 

Onko pelaajien siirtyminen ulkomaille mielestäsi akuutti huolenaihe, joka liiton pitäisi ottaa huomioon?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Pelaajien siirtyminen ulkomaisiin organisaatioihin on ainakin tällä hetkellä hyvä asia, sillä pelaaja todennäköisesti pääsee paremmille ansioille Suomen ulkopuolella. Liiton näkökulmasta huomioon tulee kuitenkin ottaa pelaajan edunvalvonta. Elantonsa kilpapelaamisella ansaitseva voi esimerkiksi aloittaa jatkossa sijoittamisen urheilijan rahastoon tai pyytää liitolta muuta verotukseen tai sopimuksiin liittyvää apua.

Teemu ”wabbit” Hiilinen:
”Kyllä ja ei. Jos meillä olisi riittävän suuri tuki suomalaisille pelaajille, niin ehkä he jäisivät pelaamaan suomalaisiin organisaatioihin. Toisaalta näkyvyyttä ja hyvää pelikokemusta tulee myös ulkomaalaisten organisaatioiden kautta. Aina sieltä voi siirtyä takaisin Suomeen.”

 

Pidettiinkö yhteistyöneuvottelujen viemistä suoraan HAVUlle vaihtoehtona sopimusneuvotteluissa?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Maajoukkuesopimukset tehdään tosiaan suoraan pelaajien kanssa ja maajoukkue on ollut jo useita vuosia liiton oma projekti. Riippumatta siitä mitkä pelit IeSF:n turnaukseen on valittu, olemme pitäneet maajoukkuetta yhtenä kokonaisuutena, jolle järjestetään omat tukitoiminnot. Pelit ovat vaihdelleet erittäin paljon ja vasta viime vuonna mukana oli ensimmäisen kerran CS:GO -joukkue.

Tänä vuonna riittävän mittava ja tärkeä yhteistyökumppanuus maajoukkueelle ja mahdollisesti muullekin toiminnalle löydettiin. Sopimusneuvotteluissa on yleisesti käyty läpi e-urheilun kentän tilaa ja kerrottu avoimesti mahdollisuuksista tukea liiton sijaan myös tapahtumia tai joukkueita suoraan.”

 

 

Liiton resurssien käyttö

Keskustelu liiton käytössä olevista varoista, niin miestyötunteinakin kuin euroinakin, on käynyt kuumana Telia-keskustelun ohella. Kritisoijat ovat esittäneet, että liitto ei tällä hetkellä ole tarpeeksi läheisesti tekemisissä järjestäjien kanssa turnauksien aikaansaamiseksi.

Liitto otti tähän kantaa ottamalla esille kaikenkattavan tuomarikoulutuksensa, jolla pyritään saamaan valmiita tuomareita tapahtumiin. Liiton näkemys ilmaisusta päätellen on, että kouluttamalla päteviä tuomareita turnauksien valvojiksi ja ylläpitäväksi elementeiksi saadaan parhaiten aikaan uusia ja toimivia turnauksia.

Toiseksi kritiikkiä keränneeksi resurssikysymykseksi nousi SEULin käytössä olevat e-urheilun SM-kisojen lisenssimaksut. Liitto veloittaa tällä hetkellä kertavuotisen kymmenen euron jäsenmaksun kaikilta eSM-osallistujilta. Pelaajalisenssi on tarpeellinen jo eSM-kisojen karsintavaiheessa. Kritisioijien päämääräinen pointti on, että resurssikeräyksen vaikutus ei näy tarpeeksi pelaajille.

Jäsenmaksun vaikutusta uusiin pelaajiin pohdittiin esittämällä teoria, että jo karsintoihin maksaminen saattaa monella, varsinkin nuorella pelaajalla, olla kynnyskysymys osallistumiselle. Karsintoihin osallistuminen kun ei kuitenkaan takaa turnaukseen pääsemistä. Kriitikkojen pelko on, että lisenssimaksu saattaa aiheuttaa monen mahdollisen turnausosallistujan poisjäännin. Parannusehdotuksena esiintyi toistuvasti eSM-mallin muuttaminen nykyisestä turnausrakenteesta liigamaiseksi, lisenssimaksuista luopuminen tai erillisen jäsenmaksumallin kehittäminen.

 

Koetko, että SEULin järjestämä tuomaritoiminta ei riitä uusien turnauksien tukemiseksi? Onko tuomarikoulutus mielestäsi liian laaja, kuuluuko SEULin kouluttamille tuomareille turnauksen ylläpidollisia tehtäviä?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Tuomaritoiminnassa mielestäni tärkeää on se, että tuomareiden toimintaa vakiinnutetaan ja määrää lisätään. Kouluttaminen ei välttämättä tarjoa tarpeeksi tukea uusien turnausten järjestämiseen, mutta koulutus hyödyttää ainakin nykyisiä toimijoita, koska koulutettuja tuomareita on paremmin saatavilla.

Turnausten tuomarointiin e-urheilussa voi kuulua ylläpidollisiakin turnausjärjestäjän tehtäviä, mutta tuomarin tehtävä on ensisijaisesti ylläpitää turnauksen kulkua, seurata että asiat tehdään sääntöjen mukaan ja hoitaa mahdolliset virhe- tai erimielisyystilanteet asiaankuuluvalla tavalla.”

Teemu ”wabbit” Hiilinen:

”Seulin tuomaritoiminta on itseasiassa hyvää. Vähän huolestuttavaa olivat alkutiedot siitä, mitä tuomarikoulutus pitää sisällään. Mutta siinä todennäköisesti haluttiin korostaa laajuutta, sähköhommat, varakoneet, pelaajien setup ei kuitenkaan kuulu tuomaritoimintaan olennaisesti. Muuten on hyvä että meillä on tuomareita mukana.”

Tomi ”Lurppis” Kovanen:

”Sen perusteella mitä olen ymmärtänyt SEULin hallituksen jäsenten kanssa käymissäni keskusteluissa, nykyinen tuomarikoulutus on todennäköisesti liian laaja, ja näin ollen ei keskity tarpeeksi tehokkaasti olennaiseen.”

 

Onko sinulla itselläsi jotain parantavaa ehdotusta / Onko liitolla jotain tähtäimessä tuki-, tai lisenssitoiminnan edistämiseksi?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Liittokokouksessa esitelty lisenssitoiminnan ehdotus ei ollut jäsenjärjestöille riittävän kattava, jotta liittohallitus olisi voinut edetä asian kanssa. Esitys palautuu liittohallituksen eteen joka miettii asiaa ensi vuodelle yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Lisenssin ensisijainen haaste jäsenille ja tapahtumille on sen hinta. Liitolle puolestaan tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman kattava pelaajarekisteri, jotta SEULin on mahdollista kasvaa, liittyä varsinaiseksi jäseneksi olympiakomiteaan ja hakea urheilujärjestöjen rahoitusta. Lisenssitoiminnan on hyödytettävä niin pelaajia, järjestäjiä kuin liittoakin.”

Teemu ”wabbit” Hiilinen:

”Lisenssijärjestelmä pitäisi tehdä tarpeeksi houkuttelevaksi. Jos miettii jalkapallolisenssiä, niin siellä on vakuutukset, pelejä noin 10 kuukaudelle, alennuksia ja etuosto-oikeuksia mj-peleihin. Nykyisellään lisenssijärjestelmä on haitaksi, mutta toimiessaan se on win-win -tilanne, missä liiton tulopohja laajenee ja pelaajatkin hyötyvät.”

Tomi ”lurppis” Kovanen:

SEUL-kirjoituksessani oli huomattava määrä konkreettisia ehdotuksia tukitoiminnan parantamiseksi (esim. yleiset säännot, pelikaaviot, sponsorien linkittäminen). Kommentoin myos lisenssejä tekstissäni – ne tulisi ehdottomasti muuttaa maksuttomiksi. Pienikin lisäkustannus voi olla deal breaker nuorille innokkaille pelaajille, joilla ei ole esimerkiksi käytössä omaa pankkitiliä tai maksukorttia. Liitto ei missään nimessä saisi mielestäni kerätä rahaa pelaajilta – sen tehtävä on tukea pelaajia.”

 

Maajoukkuevalmentajan valinta

Koreassa pidettävien IeSF:n mestaruuskisojen ollessa tiheästi puheenaiheena, on keskustelussa kyseenalaistettu myös liiton valmentajavalinta. Maajoukkuejulkistuksen yhteydessä ilmoitettiin, että Koreaan lähtee HAVUn Counter Strike -viisikko, Tekkeniin osallistuva Joni Huovinen, mediahenkilö Eetu ”eeddspeaks” Pesonen, SEULin puheenjohtaja Joonas Kapiainen ja joukkueenjohtajan roolissa Otto Takala.

Takalan valintaa perusteltiin sillä, ettei SEULilla ollut alun perin aikomuksia lähettää Koreaan erillistä valmentajaa. HAVUn toiveesta valmentajan lähettäminen otettiin kuitenkin käsittelyyn, mutta taloudellisista syistä HAVUn oma valmentaja Toni ”toNppa” Luhtapuro joutui jäämään matkasta pois. Myöhemmin, kun lentojen hinnat olivat tulleet alaspäin, Tonia kontaktoitiin uudelleen, mutta tällöin aikatauluristiriita esti lähdön.

Tunteita onkin herättänyt Tonin paljastus siitä, että häntä ei alun perin pyydetty valmentajaksi turnaukseen. Toni oli itse kontaktoinut liittoa valmentajan roolista, jolloin oli saanut vastaukseksi tiedon Takalan lähdöstä yleisvalmentajan rooliin. Kieltävän vastauksen saatuaan Toni oli ottanut vastaan työmatkan IeSF:n ajalle, ja näin ollen joutui jättäytymään myös myöhemmin tarjotusti matkasta pois.

 

Koetko Takalan olevan hyvä valinta joukkueenjohtajan ja yleisvalmentajan rooliin?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Takala järjesti viime vuonna onnistuneesti maajoukkueen valmennusleirin ja oli joukkueen matkassa mukana. Takala on mielestäni hyvä valinta yleisvalmentajaksi myös siitä syystä, että hän edustaa perinteistä urheilua, joka tuo mukaan pelillisen valmennuksen lisäksi valmennusta myös ulkoisilla osa-alueilla, kuten elämänhallinnan sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin kannalta. Takala on myös ensimmäinen, joka maajoukkueen osalta on tuonut mukaan näitä valmennusteknisiä toimia.”

Petri ”Procyon” Hämälä:

”Mielestäni Takala pystyy toimimaan joukkueenjohtajan roolissa hyvin. Viime vuonna Takala toimi maajoukkueleirityksessä avustajana, sekä kartutti kokemusta joukkueen huoltajana IeSF:n kilpailussa. Joukkueen valmentajaksi olisin itse nimennyt HAVU:n oman valmentajan. Esimerkiksi viime vuonna, kun ENCE edusti Suomea Jakartassa, Tomi ”lurppis” Kovanen hoiti valmennusta ja analysointia etänä puhelinyhteydellä, tuoden taktiikat finaaliin ja tämä auttoi MM-kullan kotiin tuomisessa.”

 

Mistä johtui, ettei ”toNppa” Luhtapuroa alun perin laskettu mukaan HAVUn kokoonpanoa tai Korean lähtijäkuntaa?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Pelikohtaisia valmentajia ei ole aiemmin käytetty liiton lähettämissä IeSF-joukkueissa, vaan liiton toimihenkilöissä on ollut yleinen joukkueenjohtaja, mediahenkilö ja liiton puheenjohtaja IeSF:n yleiskokouksen takia. Pelikohtainen valmentajia on hyvä ottaa huomioon seuraavissa turnauksissa ja olisi ollut hienoa saada joukkueen oma valmentaja myös mukaan.

Täytyy myös muistaa, että maajoukkueeseen olisi voinut sisältyä tänäkin vuonna CS:GO -joukkueen ja Tekken 7 -pelaajan lisäksi vielä erikseen League of Legends -joukkue, jolla olisi ollut mahdollisesti tarve omalle pelikohtaiselle valmentajalleen.”

 

Olisiko sinulla asian tiimoilta yleisesti kommenttia?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”On tärkeää, että maajoukkuetoimintaa kehitetään jatkuvasti turnauksista saaduilla tuloksilla. Yksi vaihtoehto voisi olla, että pelikohtainen maajoukkuevalmentaja keräisi joukkueen eri joukkueiden pelaajista, mutta toistaiseksi pelillisesti yhteen hiottu joukkue on ollut toimivampi ratkaisu.

IeSF:n turnaus on pelaajille myös edustustehtävä, johon on kutsuttu SM-turnauksissa ja karsinnoissa suoriutumisen perusteella. Toivomme totta kai, että nykyisellä kokoonpanolla maajoukkue suoriutuu turnauksissa mitalisijoille ja kaiken kaikkiaan maajoukkueen tuoma näkyvyys luo elektroniselle urheilulle yhteiskunnallista näkyvyyttä.”

Petri ”Procyon” Hämälä:

”Yleisvalmentajaksi olisin esittänyt Samuli ”elfi” Sihvosta, joka on sitoutunut toimimaan maajoukkuetehtävissä vuoden 2017 ajan. Liitto tuki Sihvosen valmentajan ammattitutkinnon suorittamisesta, maksaen koulutusmaksun ja lähettämällä Sihvosen vuonna 2016 IeSF-valmennuskurssille.”

 

Lurppis ulos keskustelukanavalta

Viikon ajan käyty kiivas keskustelu kulminoitui perjantaina puolen päivän jälkeen, kun Tomi ”Lurppis” Kovanen osallistui keskusteluun samalla intohimolla kuin pitkin viikkoakin. Tomi kohdisti suorasanaisen kritiikkinsä suoraan liiton hallituksen jäseneen, Miisa ”Naiades” Nuorgamiin, kyseenalaistaen hänen työtään varsin kärkkäästi. Miisa reagoi tilanteeseen potkimalla Tomin keskustelukanavalta suoraan, vedoten Tomin käyttämään kieleen ja henkilöön menevään arvosteluun.

Tilanne herätti kohua Tomin ollessa varsin vakiintunut hahmo Suomen e-urheilupiireissä. Kanavalta potkiminen asetettiin kyseenalaiseksi, sillä Tomin poistoon johtaneet kommentit olivat suora vastaus Miisan aiempiin, suoraan Tomiin osoitettuihin heittoihin.

 

Onko Tomin potkinta aiheellinen? Koetko hallituksen jäsenen toiminnan tilanteessa asianmukaiseksi?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Keskustelimme hallituksen kanssa kanavalla tapahtuvasta runsaasta keskustelusta ja sen asiallisuudesta jo ennen käyttäjän poistamista kanavalta. Miisa kävi tapahtumahetkellä kanssani lyhyen keskustelun ja olin itsekin sitä mieltä, että kyseinen häneen kohdistunut kommentti oli poikkeuksellisen asiaton eikä se kuulu keskusteluun. Sen jälkeen Miisa poisti käyttäjän kanavalta.”

Tomi ”lurppis” Kovanen:

”Mun mielestä on suhteellisen erikoista, että kukaan valta-asemassa oleva vaimentaa kriitikkojaan. Oon itse aina subscribennyt ajatukseen ”ei haukku haavaa tee”, ja tosiaan kaikki mitä sanoin on faktaa – toisin kuin Nuorgamilla, joka valehteli sitä Ilta-Sanomien juttua pitkin. Lisäksi Nuorgam itse hyökkäsi minua kohtaan henkilökohtaisella tasolla, mutta ilmeisesti tämä on SEULin mukaan OK, kunhan ei tapahdu toisin päin”

Teemu ”wabbit” Hiilinen:

”Ei ollut, ei ainakaan linjassa mitenkään. Kyseessä oli tyypillinen valta-aseman väärinkäyttö. Molemminpuolista huutelua oli ja myös Tomia vastaan hyökättiin henkilökohtaisella tasolla. Valta-asemassa ei aina näe omaa etuoikeutettua asemaa ja sitä käytettiin nyt surutta hyödyksi. Tomi kirjoitti pitkän kirjoituksen missä tarjosi hyviä vihjeitä ja nyt on rakentamassa sfpl:ää. On siis merkittävä tekijä Suomen e-urheilussa.”

 

Toivotko SEULin puolelta yritystä tilanteen korjaamiseksi?

Joonas ”JKA” Kapiainen:

”Keskustelimme tilanteesta jälkikäteen hallituksen kesken ja käsittelemme sitä myös tulevassa kokouksessamme. Jatkotoimenpiteinä tuotamme kanavalle säännöt selkeästi nähtäville. Käyttäjän oikeus tulla takaisin kanavalle keskustelemaan palautetaan tulevana perjantaina.”

Tomi: ”lurppis” Kovanen:

”Tässä on ihan hyvä litmus-testi SEULille, että mitä siellä oikeasti ajetaan. Oon yli 10v ajan tehnyt asioita suomalaisen elektronisen urheilun hyväksi ja kirjoitinhan tuon setinkin viime viikolla. Tässä nähdään, onko SEUL valmis puolustamaan valehtelua niin paljon, että sulkee ulos keskustelusta. Ja mikäli on, pitäisi useamman muunkin kyseenalaistaa verorahoilla rahoitettua käytännön diktatuuria.”

 

Lopuksi

Viikko on ollut varmasti rankka jokaiselle SEULin keskustelukanavalla pyörineelle hallituksen jäsenelle. Liitto on saanut osakseen todella kovaa kritiikkiä yhteistyökumppaneilta, peliorganisaatioilta ja e-urheiluskenen vakiojäseniltäkin. Kannanottoa ja selityksiä liiton tekemisistä sekä tulevaisuudensuunnitelmista on toivottu vähän väliä, ja hallituksen jäsenet ovat yrittäneet vastata kriitikoille parhaansa mukaan.

Koko Suomen e-urheiluskenen kannalta toivomme, että asiat saadaan sovittua tavalla, joka parhaiten hyödyttä jokaista suomalaista lajin harrastajaa.

Kuvalähde: SEUL