Avaamme teille kolikon kääntöpuolen, joka on oiva työkalu kommunikointiin erilaisten ihmisten kanssa. Varsinkin tiukemmissa tilanteissa, kun meinaa mennä sormi suuhun.  Miten toimia, jos tulet avanneeksi keskustelun, johon sinulla ei ole valmiuksia? Seuraavat seikat huomioimalla pystyt ennaltaehkäisemään kuumottavia tilanteita.

Kolikon kääntöpuoli ja hyvät kysymykset

Olet varmasti kuullut ilmauksen ”uhka vai mahdollisuus” usein elämäsi varrella. Jokaisessa tilanteessa on aina kaksi nuo puolta. Kun elämässä tulee oikein kunnolla törttöiltyä, tilanteen jälkeen voi kysyä itseltään kummasta tässä on nyt kyse. Tai jos elämä tuntuu kohtelevan todella epäreilusti, miten suhtaudut? Miten suhtaudut, kun toinen tulee avaamaan sinulle oman elämänsä epäkohtia tai mahdollisia törttöilyjä? Miten auttaa toista näkemään tapahtuneessa myös mahdolliset oppimisen paikat tai jotain hyvää?

Olen saanut oman fasilitaattori- ja valmentajakasvatukseni hyvin pitkälti Art of Hosting-yhteisöstä, jossa törmäsin hyviin kysymyksiin ja useisiin muihin kommunikointia helpottaviin työkaluihin. Ehkä eniten olen oppinut kuitenkin minulle läheiseltä ihmiseltä, joka ei ole koskaan tuominnut vaikka olisin tehnyt jotain ajattelematonta ja joka on aina kuunnellut läsnä ollen ja arvostavasti.  Muissa yhteyksissä olen muissa yhteyksissä usein kuullut kysymyksen miksi…

Kysymys miksi on hyvä, kun sitä osaa käyttää oikeissa tilanteissa oikeaan aikaan. Me Matiaksen kanssa kehoitetaan sinua pohtimaan tarkoin milloin käyttää miksi kysymystä, koska varsinkin prosessin alussa sillä saattaa olla tuomitseva ja toisinaan jopa provosoiva sävy. Toisaalta oikeassa hetkessä sillä saattaa olla erittäin avaava merkitys. Aina voi kysyä: Mitä tapahtui? Mistä syistä ajattelet, että näin tapahtui?

Kannustamme sinua esittämään kysymyksiä:

Kohtaamisen kuusi koota

Millä muilla tavoin ennakoida kuumottavia tilanteita?

Valmantajana noudatan itse SUPYn ammattieettisiä suosituksia, jotka antavat suuntaa toiminnalleni. Ne myös turvaavat sekä minua että asiakkaitani. Tiedän mitä roolini suorituskykyvalmentajana tarkoittaa ja tunnen vastuuni. Tiedostan myös mihin minun kompetenssini ei riitä ja mihin asioihin minun tulee pyytää apua muilta asiantuntijoilta.

Suosittelen myös laatimaan valmentajan käsikirjan itsellesi, jonne voit kirjata mm. vinkkejä miten toimia kuumottavissa tilanteissa. Omassa käsikirjassani olen soveltanut valmentaja Marko Malvelan oppeja hänen kirjastaan Rakkauden ja niukkuuden radikaali. Olen listannut kirjaani myös aimo annoksen hyviä kysymyksiä ja erilaisia valmennus- ja fasilitointimenetelmiä, joita voin hyödyntää tilanteissa, joissa voi alkaa kuumottaa. Suunnittele kirjaasi myös oma turvaverkostosi. Keiden puoleen voit kääntyä missäkin tilanteissa?

Panosta omiin tunne- ja kommunikointitaitoihin. Ole aito. Ole läsnä. Jo sillä on erittäin suuri merkitys, että kohtaamisessa toiselle osapuolelle tulee tunne siitä, että on tullut aidosti kuulluksi. Tällä saattaa olla monesti jo tervehdyttävä vaikutus.

Miten toimia, jos kuitenkin tulet avanneeksi keskustelun, johon sinulla ei ole valmiuksia?

  • Palauta mieleesi Kohtaamisen kuusi koota.
  • Ole läsnä.
  • Kuuntele arvostavasti ja  tuomitsematta.
  • Kuuntele itse enemmän.
  • Anna toisen puhua, vaikka se herättäisi sinussa ristiriitaisia tunteita. Pyri kysymään avaavia ja avoimia kysymyksiä. Tarjoa mahdollisuuksia kertojalle itse ratkaista tilanne: miten sinun mielestä tässä pitäisi tapahtua, miten toivoisit tämän ratkeavan, kuka/ketkä sinun mielestä voisivat sinua tässä auttaa. Monesti ihmisellä itsellään on moneen kysymykseen valmiit vastaukset.
  • Käsittele omat tunteesi jälkeenpäin esim. päiväkirjatyöskentelyn avulla tai valitse tarkoin kenelle ja miten voit itse purkaa kohtaamisen mahdollisesti aiheuttamat tunteet. Itse suosin metsässä ja luonnossa liikkumista ja siellä tehtäviä hengitysharjoituksia ensisijaisena omien tunteiden purku keinona.
  • Muista omia tunteita käsitellessäsi kolmansien osapuolien kanssa, että käsittelet vain niitä omia tunteita. Näin säilytät luottamuksen asian omistajaan.

Hyviä kohtaamisia toivotellen,
Tiina ja Matias

Seuraavissa artikkeleissa keskitytään psyykkisiin taitoihin sekä valmentajuuteen. Saatamme käydä myös terveysmetsän puolella osana suorituskykyvalmennusta. Tervetuloa mukaan!

LÄHTEET:
Malvela, Marko. 2020. Rakkauden ja niukkuuden radikaali. Sprinttitalli ry. Jyväskylä.
Supyn ammattieettiset suositukset. Viitattu 11.2.2022.
Kohtaamisen kuusi koota. Viitattu 11.2.2022.
Matias Vallisto