Viime syksyn aikana yleiseen keskusteluun nousi pelaajien kohtaaman negatiivisen kommentoinnin lisäksi naisiin kohdistuva seksismi. Sana seksismi voi käsittää niin fyysistä kuin sanallista ehdottelua, joka on epämiellyttävää ja ei-toivottua. Jokaisella on oikeus omaan koskemattomuuteensa. Kukaan muu henkilö ei pysty määrittelemään, minkälaisen ehdottelun kokee epämiellyttävänä. Eikä minkäänlainen kommentointi tai fyysinen koskeminen ole missään tapauksessa sallittua tai hyväksyttävää. Kuitenkin erittäin harvoin tämänkaltainen toiminta on fyysistä, vaan enemmänkin juuri sanallista ulkonäön kommentointia sekä ehdottelua. Ulkopuolisen voi olla erittäin vaikeaa puuttua tämänkaltaiseen toimintaan, sillä usein se on erittäin huomaamatonta eikä toimintaa kokenut halua tai uskalla puhua asiasta.

Merkille pantavaa onkin, että naisiin kohdistuva seksismi on lisääntynyt Suomen urheilupiireissä varsin räjähdysmäisellä tavalla, nykyään urheilulajilla ei ole väliä. Samankaltaista toimintaa esiintyy oli sitten kyseessä kaikkien rakastama ja samalla vihaama jääkiekko tai sitten elektroninen urheilu. Elektroninen urheilu on Suomessa vielä pientä verrattuna ulkomaihin, niin sanotusti lapsen kengissä. Vuosi vuodelta kuitenkin myös elektroninen urheilu nousee entistä enemmän suomalaisten tietoisuuteen. Totta kai pienemmässä lajissa tämänkaltainen toiminta korostuu entistä paremmin, kuin verratessa esimerkiksi isompiin urheilulajeihin, jääkiekkoon tai jalkapalloon. On myöskin huomioitavaa, että usein urheilulajeissa, jotka ovat pääsääntöisesti erittäin miesvaltaisia esiintyy naisiin kohdistuvaa seksismiä ja muuta kommentointia enemmän.

Vuosi vuodelta naisia on tullut entistä enemmän juuri näiden lajien pariin, jotka ovat ennestään tunnetusti erittäin miesvaltaisia. Mutta samalla myöskin naisiin kohdistuva seksismi on lisääntynyt huolestuttavasti. En tiedä, kokeeko miehet pelkoa tai uhkaa, jos samaisen lajin pariin tulee nainen, jolla on sama ammattitaito. Naisiin kohdistuva seksismi on todella tärkeä asia, josta tulee puhua, eikä sitä tule yhdistää mihinkään #metoo -kampanjaan.

Tein aiemmin jääkiekon parissa kirjoitushommia, jossa myös naisiin kohdistuva seksismi sekä epämiellyttävä ehdottelu oli varsinainen ongelma. Usein juurikin keski-ikäiset miehet kokivat oikeutukseen tulla tytöttelemään tai kertomaan muita epäasiallisuuksia. En tiedä, kokeeko juurikin nämä keski-ikäiset miehet tarpeekseen pönkittää omaa egoaan, että pääsee sanomaan nuorelle naiselle rumasti. En koe, että mikään tällainen toiminta tuo minkäänlaista hyvää tekijälleen. Arvostus tällaisia kohtaan on täysi nolla.

Kun vaihdoin elektronisen urheilun pariin, salaa kuvittelin, että aiemmin esiintynyt vastaavanlainen toiminta olisi loppunut. Valitettavasti olin väärässä. Näiden parin kuukauden aikana olen saanut henkilökohtaisiin sosiaalisen median palveluihin useita viestejä ehdotuksia koskien erilaisia palveluita. Kuvottavinta tässä on se, että suurin osa näistä viesteistä on tullut joko minua reilusti vanhemmilta tai vastaavasti kirjaimellisesti lapsilta, joka tekee tästä tuhat kertaa sairaampaa. Pelkästään nämä omat kokemukset osoittavat, että tämä on todella tärkeä asia, josta täytyy puhua. Tiedän myöskin, etten ole ainoa samankaltaisten kokemusten kanssa. Usein ihmiset, jotka käyttävät naisiin kohdistuvaa seksismiä yrittää todella huonosti piilottaa sen huumorin taakse. Kaveripiirissä se saattaisikin mennä huumorista, muttei työmaailmassa.

Toivoisin, että vuotena 2020 elektronisen urheilun parissa työskentelvät pystyisivät siirtyä kohti tasa-arvoisempaa ympäristöä, jossa jokaista kohdeltaisiin samanarvoisesti sukupuolesta tai taustasta huolimatta ja ettei kenenkään naisen tarvitsisi kuunnella tai kokea edellä mainittua käytöstä.

 

Kuva: betway