Eilen torstaina Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI julkaisi linjauksensa siitä, kuinka tulkitaan kuvaohjelmalaissa (710/2011) säädettyä ikärajajoustoa. Ikärajajoustosäännön mukaan kuvaohjelmaa, kuten elokuvia tai digitaalisia pelejä, voi julkisesti esittää enintään kolme vuotta ohjelmalle luokiteltua ikärajaa nuoremmalle silloin, kun lapsi on 18 vuotta täyttäneen seurassa. Kuitenkaan ikärajasta 18 ei voida joustaa. Kuvaohjelmalain tarkoituksena on säätää kuvaohjelmien tarjoamista koskevista rajoituksista lasten suojelemiseksi: Tutkimusten mukaan esimerkiksi voimakkaan väkivallan näkeminen kuvaohjelmissa voi haitata lapsen kehitystä, ja haitallinen mediasisältö voi aiheuttaa lapselle painajaisia, pelkoja, lisääntynyttä levottomuutta tai aggressiivisuutta.

Linjaus perustuu Opetus- ja kulttuuriministeriön ja KAVIn marraskuussa 2020 tekemään linjaukseen kuvaohjelmalain haasteista. Selvitysraportissa nousi esille se, ettei digitaalinen peli taivu käsitteellisesti kuvaohjelmassa tarkoitetun kuvaohjelman käsitteen alle, sillä pelejä ei ainoastaan katsella, vaan ne on tehty pelattavaksi. OKM:n selvityksessä on ehdotettu, että digitaalisia pelejä säännellään laissa selvästi erikseen omana kokonaisuutenaan.

Uutta lakia ei kuitenkaan ainakaan vielä ole saatu, vaan KAVI tarkensi linjaustaan nykyisen lain tulkintaan. Nykyisen tulkinnan mukaan ikärajajoustoa ei tule käyttää lapsiryhmissä, kuten esimerkiksi pelikerhoissa -tai leireillä edes vanhempien luvalla tai ammattikasvattajan läsnäollessa. Aiemmin esimerkiksi pelikerhoja on toteutettu siten, että lapsella on ollu huoltajan lupa ja paikalla on ollut ammattilaisia.

SEULin tiedotteen mukaan liitto yllättyi ja tyrmäsi KAVIn ohjeen ikärajajouston soveltamisesta. Sen mukaan KAVIn tyhjästä ilmestynyt ohje ikärajajoustosta ei tule ratkaisemaan ongelmia, vaan estää nykyisen pelitoiminnan ja sen kehittymisen. Lisäksi se osoittaa, että viranomainen ei ymmärrä tai halua ymmärtää digitaalisen pelaamisen maailmaa, sen kulttuuria ja vaikutusta kaikkien, myös nuorten elämään.

– Kunnalliset toimijat ovat vuosien ajan luoneet erilaisia pelitoimintoja, suhteita e-urheilutoimijoihin, tukeneet pelitapahtumia ja kehittäneet digitaalista nuorisotyötä siitä lähtökohdasta, että ikärajajousto on olemassa. Sama koskee myös seuroja, oppilaitoksia, pelikahviloita, sekä tapahtuma-  ja yhteisötoimijoita. Uusi linjaus halvaannuttaa suomalaisen e-urheilu-  ja peliharrastustoiminnan. Linjaus on tehty ilman alan asiantuntijoiden kuulemista, Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen jyrähtää SEULin kannanotossa.

Linjaus herätti paljon kiivasta keskustelua Twitterissä, ja eniten huolta juurikin siitä, kuinka harrastustoiminta toteutetaan jatkossa, mikäli KAVI ei jousta linjauksessaan. SEULin entinen puheenjohtaja Joonas Kapiainen kommentoi esimerkiksi sitä, että ikärajan tehtävä on suojella, ei estää kehitystä.

SJ:n urheilutoimenjohtaja Otto Takala toivoo, että ikärajaohjeistus palautetaan välittömästi valmisteluun, jotta Suomessa saadaan toteutettua turvallista ja kestävää e-urheilun ja peliharrastamisen tulevaisuutta.

 

Nuorten pelaamisen ja pelikasvatuksen tutkija ja asiantuntija Mikko Meriläinen otti myös kantaa KAVIn linjaukseen, ja käsitteli sitä eri näkökulmista omassa blogissaan.

Lue KAVIn tulkinta täältä.

SEULin kannanotto täältä.