E-urheilu ja striimaaminen eivät ole vielä koko väestön tasolla laajasti harrastettuja ilmiöitä, mutta aktiivisten digitaalisten pelaajien parissa jo kohtalaisen suosittuja, toteavat Tampereen, Turun ja Jyväskylän yliopistojen pelitutkijat Pelaajabarometri 2018 -tutkimuksessa. Itse e-urheilua sekä omien peliensä striimaamista ja tallentamista harrastavia henkilöitä on vielä vähän, mutta striimit ja tallenteet kiinnostavat suomalaisia.

Aktiivisia, eli vähintään kerran kuussa kilpapelaavia suomalaisia on 1,8 % väestöstä eli noin 81 000 henkilöä. E-urheiluaiheisia striimejä aiheesta seuraa kuitenkin jo 8,5 % suomalaisista (380 000). Muita pelaamiseen liittyviä striimejä tai tallenteita katsoo aktiivisesti jopa 11,7 % väestöstä (530 000). Nuoret ikäluokat ja miehet ovat korostuneina e-urheilun ja pelaamiseen liittyvien mediasisältöjen kuluttajissa.

Omien pelien tallentaminen tai striimaaminen on vielä koko väestön mittakaavassa harvinaista – yli 96 % vastaajista ei ole koskaan tehnyt kumpaakaan. Aktiivisia oman pelaamisensa striimaajia on väestöstä noin yksi prosentti. Tutkijat tosin muistuttavat, että yksi prosentti (4,5 miljoonasta) 10–75-vuotiaista suomalaisista vastaa jo 45 000 ihmisen harrastajaryhmää.

Pelaajabarometri on monipuolisesti pelaamista käsittelevä kyselytutkimus. Tutkimus toteutettiin nyt kuudetta kertaa. Tutkimuksen aineisto koostui 946 henkilöstä, ja se kerättiin satunnaisotannasta 10–75-vuotiaita Manner-Suomen asukkaita. Vertailukohtaa ei ole aiempiin tietoihin e-urheilun tai striimaamisen kuluttamisesta, sillä edellisessä pelaajabarometrissa vuonna 2015 sekä sitä aikaisemmissa barometreissa ei vielä käsitelty kyseisiä aiheita.

Lähde: Pelaajabarometri 2018 Kuvalähde: Jussi Jääskeläinen