Ammatti-instituutti Prakticum julkaisi maanantaina lehistötiedotteen Mirka Turkan joulukuussa valmistuneesta Pro Gradu -tutkielmasta Elektroninen Urheilu Opetuksessa: opiskelijoiden kokemuksia eSports-kurssin vaikutuksista hyvinvointiin ja elämäntapoihin. Tutkielmassaan Mirka haastatteli 21 Prakticumin opiskelijaa, jotka olivat valinneet eUrheilun yhdeksi valinnaiseksi aineekseen. Haastatteluun opiskelijat vastasivat kirjoitelmilla Mirkan esittämien kysymysten pohjalta.

Haastatellut opiskelijat jakautuivat selkeästi kahteen ryhmään: niihin jotka kokivat hyötyneensä eUrheilu-kurssista ja niihin, jotka eivät kokeneet hyötyneensä kurssista. Kummassakin ryhmässä opiskelijat kuitenkin näkivät ainakin joitain positiivisia puolia kurssissa. Merkittävinä hyötyinä nähtiin fyysisen kunnon parantuminen kiitos kurssiin kuuluvan salitreeniohjelman ja yleinen kiinnostus terveellisempiin elämäntapoihin.

Molemmissa ryhmissä varsinainen pelaamiseen käytetty aika väheni kurssin aikana, ja pelaaminen koettiin antoisammaksi säännöllisen rytmin ja tuloshakuisuuden myötä. Opiskelijat myös pääsääntöisesti kokivat kurssin auttaneen kehittymään pelaajana ja lisänneen tietoa eurheilusta yleisesti.

Lähde: Prakticum