Mikäli pelaat korkealla tasolla esimerkiksi League of Legendsiä, onneksi olkoon, sillä Yorkin yliopiston toteuttamassa tutkimuksessa on löytynyt yhteys korkean älykkyyden ja nuorison pelisuorituksen välillä. Yliopiston tutkimuskeskus Digital Creativity Labs (DC Labs) huomasi, että jotkut toimintastrategiapelit toimivat hieman ÄO-testien tavoin.

Tutkijat keskittyivät lähinnä MOBA-pelimuotoon (Multiplayer Online Battle Arena) eli taisteluareenamoninpeleihin ja FPS-pelimuotoon (First Person Shooter) eli ensimmäisen persoonan ammuntapeleihin. Taisteluareenamoninpeleissä pelataan yleensä viiden hengen tiimeissä toista samansuuruista joukkuetta vastaan, kun taas ensimmäisen persoonan ammuntapeleissä pelaaja katsoo maailman kontrolloimansa hahmon silmin tarkoituksenaan ampua eri kohteita. Kumpaankin pelimuotoon kuuluvia pelejä pelaa satoja miljoonia ihmisiä ympäri maailman.

Kaksi eri tutkimusta

Yorkin yliopiston psykologian ja tietojenkäsittelyn osastot toteuttivat kaksi eri tutkimusta, joista ensimmäisessä keskityttiin tutkimaan kokeneita League of Legends -pelin pelaajia. Tässä tutkimuksessa tarkkailtiin korrelaatiota LoL-pelisuorituksen ja tavallisten paperilla tehtävien älykkyystestien tulosten välillä. Tutkijoiden mukaan MOBA-pelien ja korkean älykkyysosamäärän välinen korrelaatio on samankaltainen, kuin esimerkiksi shakin ja ÄO:n, joilla on jo pitkään tiedetty olevan yhteys. Jatkuvaa hyvää pelisuoritusta voi siis pitää jonkinlaisena älykkyystestinä.

Toisessa tutkimuksessa keskityttiin analysoimaan iän vaikutusta pelitaitoihin ja älykkyyteen. Materiaaleina käytettiin dataa neljän eri pelin pelaajilta, kummastakin pelikategoriasta oli valittu kaksi. MOBA-peleinä käytettiin jälleen League of Legendsiä ja Dota 2:ta, FPS-peleinä toimi Destiny sekä Battlefield 3. Otantana käytettiin suuria, tuhansien pelaajien ryhmiä. Siinä havaittiin, että MOBA-pelaajien suoritus peleissä tai älykkyysosamäärätesteissä ei juurikaan muutu pelaajan iän varttuessa, kun taas FPS-pelaajilla samaa korrelaatiota ei löytynyt - heidän pelisuorituksensa heikkeni teini-iän jälkeen. Jokainen MOBA-pelaajakin kuitenkin yleensä saavuttaa huippunsa noin 22-27 vuotiaana, jonka jälkeen alkaa tasainen alamäki.

Tiedon hyödyntäminen tulevaisuudessa?

Tutkimusjohtaja Athanasios Kokkinakis kertoo: "Toisin kuin ensimmäisen persoonan ammuntapelit, joissa nopeus ja tarkkuus ovat prioriteetti, taisteluareenamoninpelit tukeutuvat enemmän muistiin ja strategisiin päätöksiin. Ehkäpä juuri sen takia löysimme vahvan korrelaation MOBA-pelitaidon ja älykkyyden välillä". MOBA-pelejä luonnehdittiin tutkimuksessa myös muun muassa monimutkaisiksi, sosiaalisesti vuorovaikutteisiksi ja älyllisesti haastaviksi.

Korrelaation löytäminen avaa jälleen ovet uusille poluille. Tutkijat uskovat tulosten potentiaaliin vaikuttaa pelikehityksen tulevaisuuteen, sekä mahdollisuuteen käyttää pelejä tutkimusmateriaalina esimerkiksi psykologiassa ja terveystiedossa.

Yliopiston tutkijat kuitenkin painottavat, että tutkimus ei ota kantaa siihen, tekeekö itse pelaaminen nuoria älykkäämmiksi, vaikka älykkyyden ja pelitaidon tietyissä strategiapeleissä on todettu korreloivan keskenään.

 

Lähteet: Digital Creativity, TechPowerup, Kuva: Riot Games